י"ט תמוז, תשע"ג
27 יוני 2013
174/2013
כתבו יונתן בר-און, מירי אלון (תחום השכלה גבוהה ומדע ), ליבי שפירא, מאיה דניאלי, אביאל קרנצלר (תחום השכלה גבוהה ומדע)
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

• בשנת תשע"ב (2011/2012), 69.5 אלף אנשים קיבלו תארים אקדמיים ממוסדות להשכלה גבוהה בישראל (מהם 35.3 אלף מהאוניברסיטאות, 3.8 אלף מהאוניברסיטה הפתוחה, 23.7 אלף מהמכללות האקדמיות
      ו-6.7 אלף מהמכללות האקדמיות לחינוך).
• בקרב כלל מקבלי התארים, 68.2% קיבלו תואר ראשון, 28% קיבלו תואר שני ו-2.3% קיבלו תואר שלישי. 
• מספר מקבלי התארים בתשע"ב היה גדול פי שלושה מאשר בשנת תשנ"ה (1994/95).
• בתשע"ב, תחומי הלימוד הנפוצים בישראל בקרב מקבלי תואר ראשון היו מדעי החברה ומדעי הרוח, בקרב מקבלי תואר שני - עסקים ומדעי הניהול וכן מדעי הרוח, ובקרב מקבלי תואר שלישי - מדעי הטבע והמתמטיקה.
• משך הזמן הממוצע לקבלת תואר ראשון, היה 4.0 שנים, לקבלת תואר שני - 2.9 שנים ו-5.8 שנים לקבלת תואר שלישי.
• הנשים היוו רוב בקרב כלל מקבלי התארים: 59% ממקבלי תואר ראשון, 58.8% ממקבלי תואר שני ו-51.9% ממקבלי תואר שלישי.
• בקרב מקבלי התארים, שיעוריהם היחסיים של ערבים היו – 9.7% ממקבלי תואר ראשון, 8% ממקבלי תואר שני ו-3.5% ממקבלי תואר שלישי.
• מממצאי סקר המשך לימודים ועבודה של מקבלי תואר ראשון, בקרב בוגרי תשס"ו (2005/06): בוגרי אוניברסיטאות ממשיכים את לימודיהם לתארים מתקדמים בשיעורים גבוהים יותר מאשר בוגרי מכללות אקדמיות. בעוד ששיעורי התעסוקה של בוגרי המכללות האקדמיות גבוהים יותר מאשר בוגרי אוניברסיטאות.
• בשנת 2011, שיעור מקבלי תואר ראשון או שני בישראל היה 40%, בהשוואה ל-39% במדינות ה-OECD, ו-1.4% מהישראלים קיבלו תואר שלישי, ביחס ל-1.6% במדינות ה-OECD .{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}