כ"ג אלול, תשע"ג
29 אוגוסט 2013
240/2013

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

מחצית ראשונה של 2013, בהשוואה למחצית הראשונה של 2012 (נתונים מקוריים):
• ירידה של 5.9% במספר הדירות שהוחל בבנייתן
• עלייה של 11.4% במספר הדירות שהסתיימה בנייתן
מחצית ראשונה של 2013, בהשוואה למחצית אחרונה של 2012, (לפי נתונים מנוכי עונתיות):
• עלייה של 3.6% במספר הדירות שהוחל בבנייתן
• עלייה של 5.5% במספר הדירות שהסתיימה בנייתן{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}