י"ח אדר, תשע"ג
28 פברואר 2013
052/2013

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

שנת 2012, בהשוואה לשנת 2011:
• ירידה של כ-13% במספר הדירות שהוחל בבנייתן; כשליש - נבנות בבתים בודדים ודו- משפחתיים.
• המספר הגדול ביותר של דירות שהוחל בבנייתן - במחוז המרכז (כ-29% מסך כל הדירות); ביישובים: ת"א – יפו (כ-3,840 דירות), ירושלים (כ-2,310 דירות); בבית שמש (כ-1,500 דירות), נרשמה עלייה של כ-180% לעומת שנת 2011.
• עלייה של 7.9%  במספר הדירות שהסתיימה בנייתן
רבע אחרון של 2012, בהשוואה לרבע אחרון של 2011:
• עלייה של 6.1% במספר הדירות שהוחל בבנייתן
• עלייה של 8.3% במספר הדירות שהסתיימה בנייתן{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}