י"ז חשון, תשע"ד
21 אוקטובר 2013
289/2013
כתבה צופיה פישמן, תחום מאזן תשלומים
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

אוגוסט 2013- נתונים מנוכי עונתיות :
• סך יצוא השירותים (ללא חברות הזנק), עלה ב-1.1% ביחס לחודש הקודם והסתכם ב-2.6 מיליארד דולר.
• יצוא שירותים עסקיים, עלה ב-1.5% לעומת החודש הקודם.
• ההכנסות מתיירות עלו ב-0.9% לעומת החודש הקודם.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}