ח' ניסן, תשע"ג
19 מרץ 2013
077/2013
כתבה צופיה פישמן, תחום מאזן תשלומים
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

ינואר 2013- נתונים מנוכי עונתיות :
• סך יצוא השירותים (ללא חברות הזנק), ירד ב-4.1% ביחס לחודש הקודם והסתכם ב-2.3 מיליארד דולר, זאת לעומת עליה של 3.9% בחודש דצמבר.
• יצוא שירותים עסקיים, ירד ב-4.8% לעומת החודש הקודם.
• ההכנסות מתיירות עלו ב-2.7% לעומת החודש הקודם.

החל מהודעה זו מתפרסמים נתוני יצוא השירותים העסקיים על פי סיווג כלכלי חדש (הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה 2011)ועל פי מדגם מע"מ חדש שהוצא בשנת 2011  (לוח 2).

 {{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}