ט"ו אלול, תשע"ג
21 אוגוסט 2013
231/2013
כתבה אילת כהן-קסטרו
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

יציאות וחזרות של ישראלים בשנת 2011
• כ-16.2 אלף תושבי ישראל - 15.3 אלף יהודים ואחרים ( מהם 11.7 אלף יהודים) ו- 0.8 אלפים ערבים יצאו לחו"ל ושהו שם ברציפות יותר משנה. חלקם של היהודים והאחרים היה 95% וחלקם של הערבים – 5%. זאת בהשוואה ל- 15.6 אלף יוצאים בשנת 2010.
• 6.4 אלפים מהיוצאים היו "יהודים ואחרים" שנולדו בישראל ו-8.0 אלפים היו "יהודים ואחרים" ילידי חו"ל (מהם 6 אלפים עלו משנת 1990 ואילך).
• כ-9.5 אלף תושבי ישראל (לא כולל ישראלים הבאים לביקורי מולדת). חזרו מחו"ל לאחר שהייה רצופה של שנה ומעלה. זאת בהשוואה ל- 10 אלף חוזרים בשנת 2010.
• מאזן ההגירה  של הישראלים (לא כולל עולים) שיצאו בשנת 2011 ושל אלו שחזרו באותה שנה היה שלילי ועמד על כ-6.7 אלפים ישראלים. שיעור מאזן ההגירה עמד על 0.9 מהגרים לאלף תושבים בישראל.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}