ד' סיון, תשע"ג
13 מאי 2013
126/2013
כתב ארז טרבלסי, תחום תיירות
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
      

נתוני המגמה - יציאות ישראלים לחו"ל
• בשלושת החודשים האחרונים (פברואר – אפריל 2013) היתה עלייה של 20% בחישוב שנתי בהשוואה לעלייה של 19% בשלושת החודשים הקודמים .
• בדרך האוויר בשלושת החודשים האחרונים (פברואר – אפריל 2013) היתה עלייה של 16% בחישוב שנתי, בהשוואה לעלייה של 15% בשלושת החודשים הקודמים .

ינואר – אפריל
      בחודשים ינואר – אפריל נרשמו 1.1 מיליון יציאות   לחו"ל של ישראלים עלייה של 7% בהשוואה לאותה   
      תקופה אשתקד, מתוכן מיליון יציאות היו דרך האוויר (עלייה של 7%) 121 אלף יציאות היו דרך
      היבשה(עלייה של 5%) והשאר 10 אלף יציאות היו דרך הים (עלייה של 23%) .
מרס - אפריל (חודשי החגים)
      בחודשי החגים מרס אפריל נרשמו 667 אלף יציאות לחו"ל של ישראלים עלייה של 6% בהשוואה לאותה
      תקופה אשתקד, מתוכן 575 אלף יציאות היו דרך האוויר (עלייה של 6%) 82 אלף יציאות היו דרך היבשה
(עלייה של 4%) והשאר 9 אלף יציאות היו דרך הים .
אפריל - 2013  - (נתונים מקוריים - לוח א')
• באפריל השנה נרשמו 281 אלף יציאות ישראלים לחו"ל (לוח 1), מתוכן 247 אלף יציאות היו דרך האוויר, 27 אלף דרך היבשה והשאר (כ 6 אלפים יציאות) דרך הים (לוח א').

  יוצאים  לחו"ל
• 251 אלף ישראלים יצאו לחו"ל באפריל, 235 אלף מהיוצאים יצאו פעם אחת בלבד במהלך החודש,
      והשאר (16 אלף) יצאו לחו"ל בחודש זה פעמיים או יותר (כ – 79% מהיוצאים פעמיים או יותר היו גברים).{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}