א' אדר, תשע"ג
11 פברואר 2013
034/2013
כתב ארז טרבלסי, תחום תיירות
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

נובמבר 2012  - ינואר 2013 ( נתונים מנוכי עונתיות)
• בשלושת החודשים נובמבר 2012 – ינואר 2013, נרשמו 359 אלף יציאות של ישראלים לחו"ל בממוצע לחודש ירידה בהשוואה לחודשים אוגוסט- אוקטובר 2012, בהם נרשמו 371 אלף יציאות בממוצע לחודש .
• בדרך האוויר 326 אלף יציאות בממוצע לחודש, בדומה לחודשים אוגוסט- אוקטובר 2012 .

ינואר - 2013  - ( נתונים מקוריים - לוח א')
• בינואר השנה נרשמו 245 אלף יציאות  (לוח 1), מתוכן 225 אלף יציאות היו דרך האוויר, 20 אלף    יציאות היו דרך היבשה  ופחות מאלף יציאות היו בדרך הים (לוח א').

 יוצאים  לחו"ל
• 218 אלף ישראלים יצאו לחו"ל בינואר, 203 אלף מהיוצאים יצאו פעם אחת בלבד במהלך החודש,
      והשאר(15 אלף) יצאו לחו"ל בחודש זה פעמיים או יותר ( כ – 79% מהיוצאים פעמיים או יותר היו גברים ).{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}