ב' תמוז, תשע"ג
10 יוני 2013
154/2013

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

 יציאות ישראלים לחו"ל
ינואר – מאי – ( נתונים מקוריים – לוח א')
      בחודשים ינואר – מאי נרשמו 1.5 מיליון יציאות   לחו"ל של ישראלים עלייה של 9% בהשוואה לאותה   
      תקופה אשתקד, מתוכן 1.3 מיליון יציאות היו דרך האוויר ( עלייה של 9% ), 146 אלף יציאות היו דרך
      היבשה( עלייה של 5% ) והשאר 19 אלף יציאות היו דרך הים ( עלייה של 27% ) .
מאי - 2013  - ( נתונים מקוריים - לוח א')
• במאי השנה נרשמו 366 אלף יציאות, מתוכן 331 אלף יציאות היו דרך האוויר, 26 אלף יציאות היו דרך היבשה  והשאר (כ 9 אלפים יציאות) היו דרך הים  .
  יוצאים  לחו"ל
• 331 אלף ישראלים יצאו לחו"ל במאי, 312 אלף מהיוצאים יצאו פעם אחת בלבד במהלך החודש,
      והשאר (19 אלף) יצאו לחו"ל בחודש זה פעמיים או יותר ( כ – 75% מהיוצאים פעמיים או יותר היו גברים ).
נתוני המגמה – ( לוח 1 )
• בשלושת החודשים האחרונים ( מרס – מאי 2013 ) נרשמה עלייה של 14% בחישוב שנתי של יציאות לחו"ל של ישראלים בהשוואה לעלייה של 21% בשלושת החודשים הקודמים .
• בדרך האוויר בשלושת החודשים האחרונים (מרס – מאי 2013 ) היתה עלייה של 12% בחישוב שנתי, בהשוואה לעלייה של 18% בשלושת החודשים הקודמים .{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}