כ"ט ניסן, תשע"ג
09 אפריל 2013
093/2013
כתב ארז טרבלסי, תחום תיירות
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

 נתוני המגמה - יציאות ישראלים לחו"ל
• בשלושת החודשים האחרונים ( ינואר – מרס 2013 ) היתה עלייה של 7% בחישוב שנתי לעומת עלייה של 10% בשלושת החודשים הקודמים .
• בדרך האוויר בשלושת החודשים האחרונים ( ינואר – מרס 2013 ) היתה עלייה של 5% בחישוב שנתי, לעומת עלייה של 10% בשלושת החודשים הקודמים .
מרס - 2013  - ( נתונים מקוריים - לוח א')
• במרס השנה נרשמו 386 אלף יציאות  (לוח 1), מתוכן 328 אלף יציאות היו דרך האוויר, 55 אלף יציאות היו דרך היבשה  והשאר (יותר משלושת אלפים יציאות) היו דרך הים (לוח א').

 יוצאים  לחו"ל
• 357 אלף ישראלים יצאו לחו"ל במרס, 339 אלף מהיוצאים יצאו פעם אחת בלבד במהלך החודש,
      והשאר (18 אלף) יצאו לחו"ל בחודש זה פעמיים או יותר ( כ – 74% מהיוצאים פעמיים או יותר היו גברים ).{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}