כ"ט אדר, תשע"ג
11 מרץ 2013
061/2013
כתב ארז טרבלסי, תחום תיירות
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

נתוני המגמה - יציאות ישראלים לחו"ל
• בשלושת החודשים האחרונים ( דצמבר 2012 – פברואר 2013 ) היתה עלייה של 11% בחישוב שנתי,  בדומה לשלושת החודשים הקודמים.
•  בשלושת החודשים האחרונים ( דצמבר 2012 – פברואר 2013 ) היתה עלייה של 10% בחישוב שנתי, לעומת עלייה של 13% בשלושת החודשים הקודמים .
פברואר - 2013  - ( נתונים מקוריים - לוח א')
• בפברואר השנה נרשמו 230 אלף יציאות  (לוח 1), מתוכן 211 אלף יציאות היו דרך האוויר, 19 אלף יציאות היו דרך היבשה  ופחות מאלף יציאות היו בדרך הים (לוח א').

 יוצאים  לחו"ל
• 206 אלף ישראלים יצאו לחו"ל בפברואר, 192 אלף מהיוצאים יצאו פעם אחת בלבד במהלך החודש,
      והשאר(14 אלף) יצאו לחו"ל בחודש זה פעמיים או יותר ( כ – 78% מהיוצאים פעמיים או יותר היו גברים).{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}