ו' אלול, תשע"ג
12 אוגוסט 2013
218/2013
כתב ארז טרבלסי, תחום תיירות
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

ינואר- יולי 2013 ( נתונים מקוריים )
• 2.6 מיליון יציאות   לחו"ל של ישראלים עלייה של 7% לעומת אותה תקופה  אשתקד
• בדרך האוויר - 2.3 מיליון יציאות לחו"ל , עלייה של 9% לעומת אותה תקופה אשתקד

יולי 2013:
• ביולי 2013 : שיא במספר היציאות והיוצאים בחודש אחד (לוח א')-
628 אלף יציאות  לחו"ל - 583 אלף מתוכן בדרך האוויר, 33 אלף דרך היבשה  ו- 13 אלף יציאות דרך הים (לוח 1) .
• יוצאים  לחו"ל:  584 אלף ישראלים יצאו לחו"ל בחודש יולי השנה , מתוכם- 559 אלף יצאו פעם אחת בלבד במהלך החודש  והשאר (25 אלף) יצאו לחו"ל בחודש זה פעמיים או יותר ( כ - 69% מהיוצאים פעמיים או יותר היו גברים).
• יציאות לחו"ל לפי גיל ומין (לוח 2): עלייה חדה ביציאות של בני 0 - 19 בעקבות חופשות משפחתיות, לעומת 
      הממוצע בחודשים ינואר- יוני;  162 אלף יציאות בחודש יולי לעומת 36 אלף ( כ 26% מסך היציאות ביולי
                  לעומת 11% בלבד מסך היציאות בינואר – יוני ).
• אחוז היציאות לחו"ל של גברים בגילי העבודה 25- 64, היה 53%, בהשוואה  לממוצע של 60% בחודשים ינואר - יוני 2013 .{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}