ב' חשון, תשע"ד
06 אוקטובר 2013
271/2013
כתבה ענבר סבאג שפייזמן
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

רמת חיים - מאמצע שנות ה-50 רמת החיים בארץ עלתה בהתמדה, תהליך שהתאפיין בירידה בשיעור ההוצאה של משקי בית על מוצרים (מזון, הלבשה והנעלה) ובעלייה בשיעור ההוצאה על שירותים- (תחבורה ותקשורת).
החל משנות ה-70 הרכב ההכנסות השתנה עם השנים; חלה ירידה מתמדת באחוז ההכנסה מעבודה ועלייה באחוז ההכנסה מפנסיות ומקצבאות המוסד לביטוח לאומי.
דיור - בשנות ה-50 רוב משקי הבית (57%) גרו בדירות שכורות (כולל דירות בדמי מפתח ( ויתר משקי הבית (43%)  גרו בדירות בבעלותם. מאמצע שנות ה-50 עד לאמצע שנות ה-70, חלה עלייה ניכרת באחוז משקי הבית הגרים בדירות בבעלותם.
מאמצע שנות ה- 70ועד היום לכ-70%  ממשקי הבית יש דירה בבעלותם.

משנת2000  ועד 2006 ירדו מחירי הדירות בישראל ב-12% ומשנת 2007 ועד 2012  עלו מחירי הדירות ב-72%.
 שיעור העלייה השנתי הגבוה ביותר היה  21%במהלך התקופה שבין מרס 2009  למרס 2010 .

מרכיב ההכנסה מקצבאות גבוה יותר בקרב משקי בית שאין בבעלותם דירה, אולם חלה בו ירידה לאורך השנים מכ-22% מההכנסה בשנת 2003 לכ-19% בשנת 2011.
העשור האחרון אופיין בצמיחה כלכלית מואצת שהביאה לשיפור במצב החברתי-כלכלי. גם המדדים הסובייקטיביים ושיעורי התעסוקה מצביעים על מגמות שיפור בעשור האחרון:
תעסוקה- שיעורי התעסוקה עלו מ-50.5% ב-1995 ל-54.2% בשנת 2011. העלייה הגבוהה ביותר נצפתה בקרב נשים יהודיות: מ-47.4% בשנת 1995 ל-55.6% בשנת 2011. למרות ששיעורי התעסוקה של נשים ערביות עלו בין השנים 1995 ל-2011, הם עדיין נותרו נמוכים ביחס לשאר האוכלוסייה. אחוז הבלתי מועסקים בשנת 1995 היה 6.9%, עלה והגיע ל-10.7% בשנת 2003, וחזר וירד ל-5.6% בשנת 2011. אחוז הבלתי מועסקים מעל שנה מכלל הבלתי מועסקים גדל במהלך השנים 2006-1995, מ-8.1% ל-27.3%. בשנים 2011-2007 קטן בהדרגה אחוז הבלתי מועסקים מעל שנה מכלל הבלתי מועסקים, והגיע ל-20.2% בשנת 2011. המגמה דומה בקרב גברים ונשים.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}