י"ג חשון, תשע"ד
17 אוקטובר 2013
288/2013

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

המאה ה-21 והמהפכה הטכנולוגית שינו באופן מהותי את אופי הכישורים הבסיסיים הנדרשים על מנת להשתתף באופן מוצלח בחיי הכלכלה והחברה כיום, אם בהיבט התעסוקתי מקצועי או האישי חברתי. ב-2011 החל ה-OECD את העבודה על גיבוש וניסוח אסטרטגית הכישורים אשר המלצותיה יתבססו ברובן על ממצאי סקר ה-PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies). הסקר בוחן כישורים ומיומנויות בקרב בוגרים בין הגילאים 65-15 (בשנים בהן הם למעשה חלק מכוח העבודה) ומתמקד בכישורי מפתח הנדרשים לאנשים בעידן המידע -אוריינות קריאה, אוריינות מתמטית וכישורים הנדרשים לפתרון בעיות בסביבה טכנולוגית.
מטרת הסקר לנתח כיצד מבוגרים מפתחים ומשמרים כישורים, באיזה אופן הם משתמשים בהם ומהם היתרונות שמעניקים כישורים אלו. כל זאת נבחן בהקשרים חברתיים ומקצועיים ונמדדת ההשפעה על התעסוקה, הבריאות, ההכנסה והמעורבות החברתית והאזרחית של הפרט. 
ממצאי הסבב הראשון של PIAAC שהקיף 24 מדינות (בניהן רוסיה וקפריסין) ו-166,000 נסקרים הושקו ב-8.10.13. הנתונים נאספו במשך שנתיים (2011-2012), נותחו ועובדו על ידי אגף חינוך והאגף לתעסוקה ורווחה ב-OECD. ישראל תשתתף בסבב הבא שממצאיו יתפרסמו ב-2016. הפרויקט מנוהל על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשיתוף הרשות הארצית למדידה והערכה של משרד החינוך, בנק ישראל, משרד הכלכלה, משרד האוצר וגופים נוספים. שלב הפיילוט שלו הסתיים בחודש יולי 2013. הסקר עצמו צפוי לצאת לדרך בחודש אפריל 2014 ויימשך כשמונה חודשים.
 {{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}