י"ז סיון, תשע"ג
26 מאי 2013
137/2013

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

בשנת 2012:
• כ-2,761,000 כלי רכב מנועיים בישראל, מתוכם כ-2,246,100 כלי רכב פרטיים.
• כ-268 אלף כלי רכב נוספו וכ-190 אלף נגרעו ממצבת כלי הרכב הפעילים, כך שמספר כלי הרכב גדל ב-78 אלף - גידול של 2.9% לעומת 2011.
• 14.9% מכלל כלי הרכב המנועיים מונעים בסולר, 3.1% מכלי הרכב הפרטיים.
• כ-12,000 כלי רכב מונעים באמצעות גז, מתוכם כ-9,300 כלי רכב פרטיים (בשנת 2011 -  10,000 ו-7,600 בהתאמה).
• 35.5% מכלי הרכב הנעים בישראל מיוצרים ביפן, 12.3% בקוריאה הדרומית
ו-7.9% בספרד.
• רמת המינוע בישראל - 346 כלי רכב לכל 1,000 תושבים, נמוכה יחסית למדינות המפותחות בעולם.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}