י' כסלו, תשע"ד
13 נובמבר 2013
314/2013
כתבו נורית דוברין, טל אדמון, תחום סקר חברתי וסקר ארוך טווח
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

בקרב שכירים בני 20 ומעלה:
  מחצית (50%) מועסקים בחוזה אישי, רבע (25%) בהסכם קיבוצי, 21% אינם מועסקים בחוזה אישי או בהסכם קיבוצי.
  ל- 28% יש ועד עובדים במקום עבודתם, ל- 19% יש ועד עובדים אשר מייצג אותם.
  ל-54% מהשכירים העובדים בהסכם קיבוצי יש ועד אשר מייצג אותם, ל-8% מהעובדים בחוזה אישי בלבד ול-5% מהעובדים שאינם מועסקים באחד מסוגי החוזים האלה.
  88% מהשכירים בענף החשמל והמים, 45% מהשכירים בענף המנהל הציבורי, 31% בענף החינוך, 29% בשירותי בריאות ושירותי רווחה וסעד ו-18% מהשכירים בענף התעשייה, מיוצגים על ידי ועד עובדים.
  בעלי הכנסה גבוהה (מעל 10,000 ₪  עד 21,000 ₪) מיוצגים על יד ועד עובדים בשיעור גבוה פי 5 מבעלי הכנסה נמוכה (עד 3,000 ₪).
  מבין השכירים המיוצגים על ידי ועד או ארגון עובדים,  אשר זכויותיהם הופרו בשנים האחרונות, רק כרבע (26%) פנו לוועד או לארגון העובדים כדי לייצגם. 38% פנו להנהלה במקום העבודה, 32% לא עשו כלום ו-4% פנו לבית משפט.
  59% מהשכירים שאין ועד עובדים במקום עבודתם, אינם מעוניינים בוועד.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}