ח' ניסן, תשע"ג
19 מרץ 2013
078/2013

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

החל מחודש פברואר 2013 מתפרסמים מדדי הפדיון משנת 2011 על פי סיווג כלכלי חדש (הסיווג האחיד
 של ענפי הכלכלה 2011)  ועל בסיס חדש: 2011=100 (על פי מדגם שהוצא בשנת 2011) .

 חודשים נובמבר 2012 - ינואר 2013 (על פי נתוני מגמה) בהשוואה לאוגוסט - אוקטובר 2012
• ירידה בפדיון סך כל ענפי הכלכלה בשיעור של 3.1% בחישוב שנתי, לאחר ירידה של 0.7%.
• ירידה בפדיון ענפי התעשייה, כרייה וחציבה בשיעור של 10.5% בחישוב שנתי, לאחר ירידה של 2.2%.
• עליה בפדיון ענפי המסחר הסיטוני והקמעוני ותיקון כלי רכב מנועיים בשיעור של 0.4% בחישוב שנתי,
 לאחר ירידה של 0.8%.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}