י"ג אייר, תשע"ג
23 אפריל 2013
106/2013
כתב ליאור שילוני-זיסמן, תחום מרשם עסקים
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

 החל מחודש פברואר 2013 מתפרסמים מדדי הפדיון משנת 2011 על פי סיווג כלכלי חדש (הסיווג האחיד
 של ענפי הכלכלה 2011)1  ועל בסיס חדש: 2011=100 (על פי מדגם שהוצא בשנת 2011)2.

חודשים דצמבר 2012 - פברואר 2013 (על פי נתוני מגמה) בהשוואה לספטמבר - נובמבר 2012
• עלייה בפדיון סך כל ענפי הכלכלה בשיעור של 1.6% בחישוב שנתי, לאחר ירידה של 1.5%.
• ירידה בפדיון ענפי התעשייה, כרייה וחציבה בשיעור של 3.8% בחישוב שנתי, לאחר ירידה של 4.2%.
• עלייה בפדיון ענפי המסחר הסיטוני והקמעוני ותיקון כלי רכב מנועיים בשיעור של 2.4% בחישוב שנתי,
 לאחר ירידה של 0.8%.

[1] הסבר מפורט על המעבר לסיווג האחיד של ענפי הכלכלה 2011 בהודעה לעיתונות שהתפרסמה ב-7 בנובמבר 2012.
[2] פירוט נוסף ראו בנספח.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}