ט' אדר, תשע"ג
19 פברואר 2013
044/2013

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

החל מהודעה זו מתפרסמים מדדי הפדיון משנת 2011 על פי סיווג כלכלי חדש (הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה 2011)1 ועל בסיס חדש: 2011=100 (על פי מדגם שהוצא בשנת 2011)2.
 שנת 2012 - על פי נתונים מקוריים במחירים קבועים
 בשנת 2012, בהשוואה לשנת 2011, נרשמה עלייה של 2.2% בפדיון של כל ענפי המשק,
 עלייה של 1.1% בפדיון ענפי המסחר הסיטוני והקמעוני ותיקון של כלי רכב מנועיים
 ועליה של 0.7% בפדיון ענפי התעשייה והחרושת, כולל כרייה וחציבה.
 
 חודשים אוקטובר - דצמבר 2012 בהשוואה ליולי - ספטמבר 2012 (על פי נתוני מגמה)
• ירידה בפדיון סך כל ענפי הכלכלה בשיעור של 3.1% בחישוב שנתי, לאחר עליה של 1.6%.
• ירידה בפדיון ענפי התעשייה בשיעור של 1.1% בחישוב שנתי, לאחר עליה של 8.2%.
• ירידה בפדיון ענפי המסחר הסיטוני והקמעוני ותיקון כלי רכב מנועיים בשיעור של 4.7% בחישוב שנתי,  לאחר ירידה של 2.7%.


 

 [1] הסבר מפורט על המעבר לסיווג האחיד של ענפי הכלכלה 2011 בהודעה לעיתונות שהתפרסמה באתר הלשכה בתאריך 7 בנובמבר 2012 
 [2] פירוט נוסף ראה/י בעמוד 5 של הודעה זו תחת "הסברים"{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}