כ"ב אדר, תשע"ג
04 מרץ 2013
055/2013

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
 • ההוצאות לשמירה על הסביבה בתעשייה** הסתכמו בשנת 2010 בכ-2.58 מיליארד ש"ח. מתוכם, הסתכמו ההשקעות בנכסים קבועים בכ-1 מיליארד ש"ח וההוצאות השוטפות בכ-1.58 מיליארד ש"ח.
 • הוצאות בתחום הגנה על איכות האוויר והאקלים (39%) והטיפול בשפכים (28%) היוו את רוב ההוצאות לשמירה על הסביבה - 67%.
 • עיקר ההוצאות בתחום הגנה על איכות האוויר והאקלים היו בשנת 2010 של ענף החשמל.
 • הענפים בעלי ההוצאות הגבוהות ביותר על טיפול בשפכים היו ענפי הכימיקלים, מוצרים כימיים ותעשיית הפלסטיק והגומי.
 • השקעות עבור פעולות של פתרון קצה*** (טיפול בזיהום לאחר שנוצר) היוו ב-2010 כ-73% מסך ההשקעות בסביבה, כאשר 27% הושקעו בפעולות של טכנולוגיה נקייה****.
 • סך ההוצאות לשמירה על הסביבה בתעשייה ב-2010 מהוות כ-0.32% מהתוצר המקומי הגולמי (תמ"ג) לאותה שנה. במדינות האיחוד האירופי (EU27) ממוצע ההוצאות לשמירה על הסביבה בתעשייה (כולל ענף גז ואספקת המים) בשנת 2009 היה כ-0.43% מהתמ"ג. 

  [*] כולל חשמל.
  [**] כולל חשמל.
  [***] פתרונות קצה: שיטות, טכנולוגיות, ציוד ותהליכים שמטרתם לקלוט מזהמים שנוצרו בתהליך הייצור, לטפל בהם או לסלקם וכן למדוד את רמות הזיהום ולבצע בקרה שלהן.
  [****] טכנולוגיות נקיות: שיטות, טכנולוגיות, ציוד ותהליכים שמטרתם למנוע או להפחית במקור את כמות הזיהום הנוצרת. רכיבי הטכנולוגיות הנקיות הם בדרך כלל חלק מתהליך הייצור.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}