ט"ו אייר, תשע"ג
25 אפריל 2013
111/2013
כתבו מוריאל שפיר (תחום מדדי איכות חיים ותוצרים סטטיסטיים רוחביים), אילנה דרור (תחום אינדיקאטורים כלכליים מובילים)
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
  • 36% מהמנהלים בתחום הבינוי ציינו שהמגבלה "עיכובים בקבלת היתרים/אישורים" מהווה עבורם מגבלה חמורה בביצוע פעולות החברה. מגבלות חמורות נוספות: "מחסור בעובדים (בעבודות רטובות[1])" - 31% וכן- "מחסור בעובדים (בעבודות לא רטובות[2])"- 27%.
  • 36% מהמנהלים בתחום המלונאות ציינו שהמגבלה " מחסור בהזמנות תיירים מחו"ל" מהווה עבורם מגבלה חמורה.


[1] עבודות רטובות (טיח, ריצוף, חיפוי, איטום).
[2] עבודות לא רטובות (עפר ביסוס שלד ובניה).


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}