י"ז כסלו, תשע"ד
20 נובמבר 2013
323/2013
כתבה דפנה הרטל, תחום בריאות ותנועה טבעית
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
  • סיבת המוות השכיחה ביותר בישראל  בשנת 2011 - שאתות ממאירות (סרטן) ואחריה מחלות לב
  • שיעורי תמותה ממחלות לב וממחלות כלי דם במוח ירדו בכ-80% מאמצע שנות ה-70
  • שיעורי התמותה משאתות ממאירות (סרטן), מחלת לב איסכמית ומחלות כלי דם במוח בישראל נמוכים יחסית למרבית מדינות ה-OECD.
  • שיעור התמותה מסרטן קנה הנשימה, הסמפונות והריאה השכיח ביותר בקרב גברים בישראל, נמוך מאוד יחסית למדינות ה-OECD ואילו שיעור התמותה מסרטן השד השכיח ביותר בקרב נשים בישראל, גבוה מאוד יחסית למדינות ה-OECD.
  • שיעורי התמותה מסוכרת, מחלות זיהומיות ומחלות כליה בישראל גבוהים מאד יחסית למדינות ה-OECD.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}