ג' ניסן, תשע"ג
14 מרץ 2013
068/2013
כתבה מירי בן טולילה, תחום מאזן תשלומים ומסחר בינ"ל
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
בשנת 2012 (נתונים מקוריים):

  • גירעון בחשבון השוטף בסך 0.2 מיליארד דולר, לאחר עודף של 3.4 בשנת 2011, ועודף של 8.1 מיליארד דולר בשנים 2010 ו-2009.
  • גירעון בחשבון הסחורות והשירותים של 0.8 מיליארד דולר בהמשך לגירעון של 0.4 מיליארד דולר בשנה הקודמת ולאחר עודף של 4.8 ו-5.9 מיליארד דולר בשנים 2010 ו-2009 בהתאמה.
  • גידול של כ-10 מיליארד דולר בהשקעות הישירות של תושבי חו"ל בישראל בהמשך לגידול בסך של כ-11 מיליארד דולר בשנת 2011.
  • ההשקעות של תושבי חו"ל בניירות ערך ישראלים סחירים ירדו ב-3.6 מיליארד דולר בהמשך לירידה של 5.9 מיליארד דולר בשנת 2011. 
  • עלייה של כ-7 מיליארד דולר בהשקעות של תושבי ישראל בניירות ערך זרים סחירים, מזה 4.6 במניות.
  • בחוב החיצוני נטו: עודף נכסים על התחייבויות בסך 67 מיליארד דולר בסוף שנת 2012. 

ברבע הרביעי של 2012 (נתונים מנוכי עונתיות):

  • ​עודף של 0.1 מיליארד דולר בחשבון השוטף, בהמשך לעודף של 0.2 מיליארד דולר ברבע הקודם.
  • ההשקעות הישירות של תושבי חו"ל בישראל, הסתכמו ב-2 מיליארד דולר, זאת בהשוואה להשקעות ממוצעות של 2.8 מיליארד דולר בשלושת הרבעים הראשונים של השנה.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}