ג' שבט, תשע"ג
14 ינואר 2013
008/2013

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
  • בסוף שנת [1]2011 מנתה אוכלוסיית ישראל 7,836,600 נפש: מהם 5,907,500 יהודים (75.4%), 1,610,900 ערבים (20.6%), ועוד כ- 318,200 אחרים (4.0%) - אלה, ברובם עולים ובני משפחותיהם שאינם רשומים כיהודים במרשם התושבים.
  • מכלל היהודים והאחרים, קבוצת המוצא הגדולה ביותר הינה מוצא ישראל (39%).
  • בשנת 2011 היו בישראל כ-2,204.1 אלף משקי בית פרטיים.
  • בשנת 2011 נולדו כ-166.3 אלף תינוקות, נפטרו כ-40.8 אלף נפש ועלו לישראל 16.9 אלף עולים חדשים.
  • מאז קום המדינה גדלה צפיפות האוכלוסייה פי 8, בעת הקמת המדינה הצפיפות הייתה 43 נפשות לקמ"ר. בשנת 2011 הגיעה הצפיפות ל- 347 נפשות לקילומטר רבוע, זאת בהשוואה לצפיפות של 247 נפש לקמ"ר ב-1990 (לא כולל האוכלוסייה והשטח של אזור יהודה והשומרון).
  • מאזן ההגירה של תושבי ישראל (לא כולל עולים) בשנת 2010 הוא שלילי ועומד על כ- 5.4 אלף תושבים. שיעור של 0.7 לאלף תושבים, שהוא השיעור הנמוך ביותר זה שלושים שנה.
  • בסוף שנת 2035 תמנה אוכלוסיית היהודים ואחרים 7.7-9.9 מיליון נפש (מזה אוכלוסיית היהודים - 9.3-7.4 מיליון), האוכלוסייה הערבית תמנה 2.3-2.9 מיליון נפש.
[1] ההודעה מציגה נתונים מפורטים עבור שנת 2011. עבור שנת 2012 קיימים אומדנים ראשוניים, והם: ב-31 לדצמבר 2012 נאמדת אוכלוסיית ישראל בכ-7,981 אלף תושבים.  6,015 אלף הם יהודים (75.4% מכלל האוכלוסייה), 1,648 אלף ערבים (20.6%) ו-319 אלף אחרים (4.0%). זאת על פי אומדנים ארעיים שנערכו בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
במהלך שנת 2012 נוספו לאוכלוסיית ישראל כ-145 אלף נפש, אחוז גידול של 1.8%, בדומה לאחוז הגידול בעשור האחרון.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}