ל' אב, תשע"ג
06 אוגוסט 2013
212/2013

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
  • מספר התלמידים הכולל במערכת החינוך צפוי לגדול לכ-1.744 מיליון תלמידים עד שנת 2019 (תוספת של כ-182 אלף תלמידים, ביחס לשנת 2012).
  • בחינוך העברי צפויה תוספת של כ-139 אלף תלמידים (גידול של כ-12%). בחינוך הערבי צפויה תוספת של כ-40 אלף תלמידים (גידול של כ-10%).
  • מרבית התוספת במספר התלמידים, צפויה בחינוך היסודי (כ-123 אלף תלמידים), בחינוך החרדי
    (כ-63 אלף תלמידים) ובמחוזות ירושלים (כ-76 אלף תלמידים) והמרכז (כ-58 אלף תלמידים).
  • בחינוך הערבי קצב הגידול השנתי במספר התלמידים צפוי לרדת במהלך תקופת התחזית, מ-3.4 אחוז לשנה, ל-1.3 אחוז לשנה.
  • בחינוך החרדי קצב הגידול השנתי צפוי לרדת במהלך תקופת התחזית: בחינוך היסודי מ-4.7 אחוז בממוצע לשנה בעשור הקודם, ל-3.6 אחוז בממוצע לשנה ובחינוך העל-יסודי מ- 4.0 אחוז בממוצע לשנה ל-2.3 אחוז בממוצע לשנה.
  • בחינוך העברי, קצב הגידול השנתי במספר התלמידים צפוי להכפיל עצמו במהלך תקופת התחזית, מ- 0.9 אחוז לשנה, ל-1.8 אחוז לשנה.
  • הביקוש למורים למתמטיקה בחטיבה העליונה צפוי להגיע ל-6,484 מורים עד שנת 2019 (תוספת של כ-1,745 מורים ביחס לשנת 2012). באנגלית, הביקוש צפוי להגיע לכ-5,300 מורים (תוספת של 1,226 מורים ביחס לשנת 2012).


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}