ד' סיון, תשע"ד
02 יוני 2014
144/2014

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
• תפוקת החלב הכוללת בשנת 2013 נאמדה בכ-1,435 מיליון ליטר, עלייה של 2% לעומת שנת 2012, בהמשך לעלייה של 1% בשנת 2012 לעומת שנת 2011.
• תנובת החלב לפרה בישראל היא הגבוהה ביותר בעולם. התנובה הממוצעת לפרה עמדה בשנת 2013 על 11,780 ק"ג חלב לשנה.
• תפוקת הדבש נאמדה בשנת 2013 בכ-3,400 טון, עלייה של 9.7% לעומת שנת 2012, בהמשך לעלייה של 6.9% בשנת 2012 לעומת שנת 2011.
• בשנת 2013 עלה מחיר החלב המפוסטר ב-5.9% (דצמבר 2013 לעומת דצמבר 2012). מחירי הדבש ירדו בשנה זו ב-7.8% (דצמבר 2013 לעומת דצמבר 2012).
• מסך כלל קבוצות ההוצאות למזון, ההוצאה למוצרי חלב הייתה הרביעית בגודלה - 15.2% מסך ההוצאות למשק בית (286 ש"ח לחודש).


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}