ח' תמוז, תשע"ד
06 יולי 2014
175/2014
כתבו אביאל קרנצלר (תחום השכלה גבוהה ומדע), ליבי שפירא
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

• בשנת 2013, 4.8% ממקבלי התארים ממוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל בין השנים תשמ"ז-תשס"ז
(2007-1987), שהו בחו"ל שלוש שנים ויותר.
• בין השנים 2012-2011 חלה עלייה בשיעור השוהים בחו"ל שלוש שנים ויותר, והיא נעצרה בשנת 2013.
• בשנת 2012 חלה עלייה בשיעור השבים לארץ בהשוואה לשנת 2011, מ-1.7% בשנת 2011 ל-2.4% בשנת 2012.
• אחוז השוהים בחו"ל שלוש שנים ויותר גבוה במיוחד בקרב בעלי תואר שלישי ( 10.4%) ואצל בעלי תואר שני במדעי הטבע וההנדסה (8.1%) וברפואה (8.0%).
• אחוז בעלי תואר שלישי בתחומי המדעים המדויקים וההנדסה ששהו בחו"ל  שלוש שנים ויותר, גבוה פי 3.7 לערך מזה שבמדעי הרוח והחברה (14.3% בהשוואה ל-%3.8, בהתאמה).
• חלקם הגבוה ביותר של השוהים בחו"ל שלוש שנים ויותר בקרב בעלי תואר שלישי היה במתמטיקה (23.0%) ובביוכימיה (18.3%).
• חלקם הגבוה ביותר של השוהים בחו"ל שלוש שנים ויותר היה בקרב בעלי תואר ראשון במוזיקה (19.3%), במתמטיקה (10.0%) ובמדעי המחשב (8.4%).
• אחוז השוהים שלוש שנים ויותר גבוה יותר ככל שעובר הזמן מקבלת התואר הראשון והשני.
• גברים נוטים יותר מנשים לשהייה בחו"ל של שלוש שנים ויותר (5.8% בהשוואה ל-4.2%, בהתאמה).
• אחוז בעלי התארים  ששהו שלוש שנים ויותר בחו"ל, גבוה יחסית בקרב העולים, ובמיוחד אצל עולים מארצות הברית וממדינות בריה"מ (לשעבר).
• בקרב יהודים אחוז השוהים בחו"ל שלוש שנים ויותר גבוה יותר משיעור הערבים (5.1% לעומת 2.1%) למעט בתואר שלישי (10.3% לעומת 12.0%).{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}