כ"ד ניסן, תשע"ד
24 אפריל 2014
097/2014

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
• בסוף שנת 2013, מנתה אוכלוסיית הדרוזים בישראל כ-134 אלף נפש (נתונים ארעיים).
• בסוף שנת 2012, היישובים עם מספר הדרוזים הגדול ביותר הם: דאלית אל כרמל (מחוז חיפה, 15.5 אלף) ירכא (מחוז צפון, 14.5 אלף).
• שיעור הפריון הכולל (מספר הילדים הממוצע שאישה צפויה ללדת במהלך חייה), בשנת 2012 עמד על 2.3 ילדים בממוצע לאישה. שיעור הפריון הכולל בקרב הנשים הדרוזיות נמצא במגמת ירידה מאמצע שנות השישים, כאשר שיא הפריון נמדד בשנת 1964 עם 7.9 ילדים לאישה. בשנת 1990 היה השיעור 4.1 ילדים לאישה, בשנת 2000 - 3.1 ובשנת 2010 - 2.5.
• בישראל כ-31.3 אלף משקי בית בראשם עמד דרוזי, שהיוו כ-1.4% מכלל משקי הבית בישראל.
• גודל משק הבית הממוצע נאמד בכ-4.1 נפשות, גבוה יותר ממשקי בית יהודים ונוצרים 3.1 ו-3.0 בהתאמה, וקטן מזה של משקי בית באוכלוסייה המוסלמית 5.0 נפשות.
• מכלל משקי הבית שבראשם עמד דרוזי 80.2% משקי בית עם מועסקים, גבוה מזה של המוסלמים (78.0%) ודומה לזה של הנוצרים (80.0%).
• סך ההוצאה החודשית הממוצעת לתצרוכת במשקי בית דרוזים בישראל מסתכמת ב- 12,518 ₪ ,לעומת 14,272 ₪ בקרב כלל משקי הבית.
• בשנת תשע"ג, הייצוג של הדרוזים בקרב כלל אוכלוסיית הסטודנטים בישראל היה קטן יחסית. עם זאת, בשנים האחרונות מספרם הוכפל ושיעורם גדל. בשנת תשע"ג למדו 3.8 אלף סטודנטים דרוזים בכל המוסדות להשכלה גבוהה בישראל. לשם השוואה, בתש"ס מספרם היה פחות ממחצית (1.7 אלף).
• שיעור הנשים בקרב הסטודנטים לתואר ראשון היה גבוה יותר בקרב הדרוזים בהשוואה ליהודים, וכן גילם היה צעיר יותר.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}