י"א תשרי, תשע"ה
05 אוקטובר 2014
268/2014

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

• בסוף שנת 2013 נאמדה האוכלוסייה המוסלמית ב-1.420 מיליון נפש, גידול של כ-33 אלף תושבים לעומת סוף שנת  2012.
• שיעור הגידול של האוכלוסייה המוסלמית נמצא במגמת ירידה: מ-3.8% בשנת 2000 ל-2.4% בשנת 2013.
• המספר הגדול ביותר של תושבים מוסלמים מתגוררים בעיר ירושלים כ-296 אלף, והם מהווים 20.8% מכלל המוסלמים בישראל וכ-36% מכלל תושבי העיר. היישוב השני בגודלו מבחינת מספר התושבים המוסלמים הוא רהט, ובו מתגוררים כ-59 אלף מוסלמים.
• בשנת 2013, שיעור הפריון הכולל (מספר הילדים הממוצע שאישה צפויה ללדת במהלך חייה) באוכלוסייה המוסלמית עמד על 3.4 ילדים לאישה, לאחר ירידה מ-4.7 ילדים לאישה בשנת 2000.
• כ-38% ממשקי הבית שבראשם עמד מוסלמי/ת מונים 6 נפשות או יותר, בהשוואה לכ-9% בלבד ממשקי הבית שבראשם עמד יהודי/יה.
• אחוז ההשתתפות בכוח העבודה בשנת 2013 בקרב מוסלמים בני 15 ומעלה היה 43.7% (64.2% בקרב גברים  ו-22.9% בקרב נשים).
• ב-206.6 אלף משקי בית של מוסלמים (78% מכלל משקי הבית המוסלמיים) היה מועסק אחד לפחות.
• כ-47% מהגברים המוסלמים המועסקים הנם עובדים מקצועיים בתעשייה ובבינוי ועובדים מקצועיים אחרים,   כ-39% מהנשים המוסלמיות המועסקות הנן בעלות משלח יד אקדמי.
• ב-2013 הגיע שיעור הזכאים לתעודת בגרות בחינוך הערבי ל-56% מבין תלמידי כיתות יב בהשוואה ל-63% בחינוך העברי.
• בשנת תשע"ג (2012/13), 4.8 אלף מוסלמים קיבלו תארים אקדמיים ממוסדות להשכלה גבוהה בישראל . שיעור המוסלמים היה גבוה יותר בקרב כלל הנשים שקיבלו תארים אקדמיים (8.3%) מאשר בקרב כלל הגברים (4.7%)
•   בקרב מקבלי תואר ראשון מהאוניברסיטאות ומהמכללות האקדמיות, שיעור המוסלמים היה גבוה יחסית במקצועות הלימוד הבאים:  שפה וספרות ערבית (55.8%), מדעי הרפואה המעבדתית (35.8%), רוקחות (35.6%). 
• ההוצאה החודשית הממוצעת למזון (כולל ירקות ופירות) במשקי הבית המוסלמיים מסתכמת ב-2,826 ש"ח לחודש. הוצאה זו גבוהה יותר מההוצאה למזון במשקי הבית היהודיים (2,245 ש"ח).{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}