ב' טבת, תשע"ה
24 דצמבר 2014
352/2014

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
  • ערב חג המולד 2014[1] חיים בישראל למעלה מ-163 אלף נוצרים, שהם כ-2% מאוכלוסיית מדינת ישראל.
  • בסוף 2013, 79.4% מהנוצרים בישראל היו נוצרים ערבים. היתר היו נוצרים אשר עלו לישראל עם בני משפחתם היהודים במסגרת חוק השבות (כולל ילדיהם שנולדו בארץ). רובם הגיעו בגל העלייה של שנות התשעים מבריה"מ (לשעבר).
  • היישובים עם האוכלוסייה הנוצרית הערבית הגדולה ביותר הם: נצרת (כ-22.4 אלף), חיפה (14.7 אלף), ירושלים (12 אלף), ושפרעם (9.7 אלף), נכון לסוף 2013.
  • הגיל החציוני[2] בנישואין ראשונים של החתנים הנוצרים ב-2012 היה 29.1 שנים, ושל הכלות הנוצריות - 24.7.
  • בשנת 2013 נולדו 2,602 תינוקות לנשים נוצריות, מהם כ-73% לנשים נוצריות ערביות (1,908 תינוקות).
  • מספר הילדים הממוצע עד גיל 17 במשפחות נוצריות עם ילדים עד גיל זה הוא 1.9, נמוך בהשוואה למשפחות היהודיות (2.3) ובהשוואה למשפחות המוסלמיות (2.9).
  • שיעור התעסוקה (אחוז המועסקים מכלל בני 15 ומעלה) בקרב נוצרים בגילי 15 ומעלה היה 64.4% (69.4% בקרב גברים ו-60.3% בקרב נשים). שיעור התעסוקה בקרב נוצרים ערבים היה 53.7% (63.5% בקרב גברים  ו-44.6% בקרב נשים).
  • הערבים הנוצרים מובילים בקבלת תעודות בגרות העומדות בדרישות הסף של האוניברסיטאות. 61.5%  מהערבים הנוצרים קיבלו בתשע"ג תעודת בגרות העומדת בדרישות הסף של האוניברסיטאות, והיו מועמדים פוטנציאליים להמשך לימודים במוסדות להשכלה גבוהה. זאת בהשוואה ל-52.5% מתלמידי החינוך העברי, ל-47% מהדרוזים ול-38% מהמוסלמים.[1] האומדן ארעי ואינו כולל את הנוצרים הזרים המתגוררים בישראל.
[2] הגיל החציוני - הגיל שמתחתיו מצויים מחצית הנישאים ומעליו  המחצית השנייה.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}