כ"ו חשון, תשע"ה
19 נובמבר 2014
314/2014

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

• בסוף שנת 2013 מנתה האוכלוסייה ממוצא אתיופי בישראל 135.5 אלף תושבים.  כ-85.9 אלף ילידי אתיופיה ו-49.6 אלף ילידי ישראל שאביהם נולד באתיופיה.
• מרבית האוכלוסייה ממוצא אתיופי מתגוררת בשני מחוזות עיקריים: במחוז המרכז (כ-38%) ובמחוז הדרום (כ-24%).
•  88% מהנישאים ממוצא אתיופי נישאו לבן/בת זוג מאותו המוצא, גברים יותר מנשים (91% ו-86%, בהתאמה).
• הגיל החציוני בנישואין ראשונים  בקרב גברים ממוצא אתיופי עמד בשנת 2012 על 29.3 שנים (גבוה ב-1.5 שנים בהשוואה לכלל החתנים היהודים). בקרב נשים ממוצא אתיופי עמד הגיל החציוני על 26.4 בנישואין ראשונים (גבוה ב-0.7 שנים בהשוואה לכלל הכלות היהודיות).
• לידות חי - בשנת 2013 נולדו 3,126 תינוקות לנשים ממוצא אתיופי. באותה שנה, היה מספר הילדים הממוצע שאישה ממוצא אתיופי צפויה ללדת במהלך חייה 2.8 ילדים (בהשוואה ל-3.05 ילדים לכלל הנשים היהודיות).
• ההוצאה הממוצעת לתצרוכת במשקי בית של האוכלוסייה ממוצא אתיופי, שבהם ראש משק הבית או אחד מהוריו נולדו באתיופיה, מסתכמת ב-9,385 ש"ח בחודש לעומת 14,501 ש"ח בכלל משקי הבית, ומהווה 35% פחות מהממוצע בכלל האוכלוסייה.
• 45.3% מבין התלמידים בחינוך היסודי והעל-יסודי ממוצא אתיופי לומדים בפיקוח הממלכתי/כללי ו-51.3% מהם לומדים בחינוך הממלכתי-דתי.
• שיעור הניגשים לבחינות הבגרות בקרב יוצאי אתיופיה הגיע ב-2013 ל-88% מבין מסיימי כיתות יב' בהשוואה ל-82% בקרב כלל החינוך העברי, אך שיעורי הזכאות שלהם נמוכים יותר: 50% לעומת 63% בהתאמה.
• שיעור הנשים מקרב הסטודנטים ממוצא אתיופי הלומדים לתואר ראשון היה גבוה יותר בהשוואה לשיעור הנשים מקרב כלל הסטודנטים לתואר ראשון – 67.7% לעומת 56.8%, בהתאמה
• רובם הגדול (כ-81%) של הספורטאים ממוצא אתיופי עוסקים בכדורגל, לעומת 34% של ספורטאים העוסקים בכדורגל מכלל אוכלוסיית הספורטאים הפעילים. באתלטיקה עוסקים 6.9% מהספורטאים ממוצא אתיופי, לעומת כ-1% של ספורטאים העוסקים באתלטיקה מכלל אוכלוסיית הספורטאים הפעילים.
• מספר המורים ממוצא אתיופי גדל מ-54 בשנת תש"ס (2009/10) ל-220 בשנת תשע"ג (2012/13).
• שיעור האקדמאים בקרב המורים ממוצא אתיופי גדל מ-60% אחוז בשנת תש"ס (2009/10) ל-88% בשנת תשע"ג(2012/13).{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}