כ"ד אב, תשע"ד
20 אוגוסט 2014
220/2014

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
• ההוצאה הלאומית לבריאות, במחירים קבועים, עלתה בשנת 2013 ב-1.2% לעומת שנת 2012
• בשנת 2013 היווה המימון הפרטי 40% מההוצאה הלאומית לבריאות, בדומה לשנת 2012 (39%).
• המימון מתקציב המדינה ומיסים מיועדים: 24% מההוצאה הלאומית לבריאות ב-2013 מומנו מגביית מס בריאות. 35% מומנו מתקציב המדינה לעומת 36% בשנת 2012, ועוד 1% מומנו מתרומות מחו"ל.
• השוואה לארצות הOECD- לשנת 2012 מראה, כי אחוז ההוצאה הלאומית לבריאות מהתוצר המקומי הגולמי בישראל (7.5%) היה נמוך מאשר חציון ההוצאה לבריאות במדינות ה-OECD (9.3%).


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}