ט"ז תמוז, תשע"ד
14 יולי 2014
183/2014
כתבו אורי עטר (תחום עסקים - כלכלה), טל קצב (תחום מדע וטכנולוגיה)


 

בשנת 2012 (במחירים שוטפים)
• סך ההוצאה למחקר ופיתוח במגזר העסקי בשנת 2012 גדלה ב-13.4% בהשוואה לשנת 2011 והסתכמה ב- 39.6 מיליארד ש"ח.
• שיעור ההוצאה למו"פ של המגזר העסקי מהתמ"ג הנו 3.4%. פעילות מרכזי המו"פ תרמה 1.6% לשיעור זה.
• עלייה של 13.4% בסך ההוצאה למו"פ של מרכזי המו"פ של חברות בין-לאומיות.  חלקם בהוצאה זו נותר ללא שינוי בהשוואה לשנת 2011 ועמד על 42.7% מסך ההוצאה למו"פ במגזר העסקי.
• בהמשך לעלייה בשנת 2011, חלה עלייה של 5% בסך ההוצאה למו"פ בתעשייה.
• עלייה של 23.8% בהוצאה למו"פ בענף תכנות וייעוץ בתחום המחשבים ושירותים אחרים (לשעבר ענף שירותי מחשוב).
• מספר המשרות המלאות במו"פ 64.4 אלף, עלייה של 8.3%  לעומת שנת 2011.
• בענפי התעשייה עשרה מפעלים מבצעים 42.6% מהמו"פ. מכלל החברות הפעילות בענף תכנות וייעוץ בתחום המחשבים והשירותים האחרים ובענף מחקר מדעי ופיתוח מבצעות עשרים חברות 39.6% מהמו"פ.
מימון ההוצאה למו"פ
• 49.8% מסך ההוצאה למו"פ מומנה ממקורות שונים בחו"ל. בענף תכנות וייעוץ בתחום המחשבים והשירותים האחרים ובענף מחקר מדעי ופיתוח מגיע שיעור זה לכדי 71% ו-56%, בהתאמה. הסיבה לכך היא שבענפים אלו מתרכזים רוב מרכזי המו"פ של חברות רב-לאומיות, הממומנים על ידי חברת האם בחו"ל.
•  8.5% מסך ההוצאה למו"פ ממימון מקרנות הון סיכון והון פרטי (כגון אנג'לים ובעלים).{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}