כ"ג תמוז, תשע"ד
21 יולי 2014
190/2014

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

• ההוצאה לצריכה פרטית  הגיעה בשנת 2012 ל-558.5 מיליארד ש"ח, שהם 56.2% מהתוצר המקומי הגולמי ו-41.3% מסך השימושים במקורות. לשם השוואה, בשנת 2011 הגיעה ההוצאה לצריכה פרטית ל-529.2 מיליארד ש"ח, שהם 57.3% מהתוצר המקומי הגולמי ו-42.1% מסך השימושים במקורות.
• ההוצאה לצריכה פרטית לנפש בשנת 2012 הייתה 70.6 אלף ש"ח, בהשוואה ל-68.2 אלף ש"ח ב-2011.
• ההוצאה לצריכה פרטית במחירים קבועים עלתה בשנת 2012 ב-3.2%, לאחר עלייה של 3.8% ב-2011.
• ההוצאה לצריכה שוטפת בשנת 2012 הייתה 86.4% מההוצאה לצריכה פרטית בשוק המקומי (במחירים שוטפים). ההוצאה לצריכה שוטפת מורכבת מהוצאה על שירותים - 34.5%, מההוצאה על שירותי דיור - 21.8%, מההוצאה על מזון, משקאות וטבק - 18.5%, מההוצאה על מוצרים אחרים לצריכה שוטפת - 3.4% ומההוצאה על דלק, חשמל ומים - 8.3%.
• ההוצאה לצריכת מוצרים בני קיימה למחצה הייתה 5.1% מההוצאה לצריכה פרטית בשוק המקומי (כולל הלבשה, הנעלה, טקסטיל לבית, צעצועים ומוצרי פנאי וספורט, כלים ומכשירי חשמל קטנים ועוד).
• ההוצאה לצריכת מוצרים בני קיימה הייתה 8.5% מההוצאה לצריכה פרטית בשוק המקומי (כולל מכלי רכב - 3%, מציוד - 3%, מריהוט ותכשיטים - 2.5%).
• ההוצאה לצריכה פרטית ב-2012 כוללת 82.9% מייצור מקומי ו-17.1% מיבוא, לעומת 85.7% ו-14.7%, בהתאמה ב-2006 (במחירי 2010).
• חלקם של מוצרי תעשייה מיבוא גדלו מ-66.7% בשנת 2006 ל-72.9% בשנת 2012 (במחירי 2010).{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}