ז' אייר, תשע"ד
07 מאי 2014
115/2014
כתב נועם טל
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

בשנת 2013 לעומת 2012:
• ערך התפוקה החקלאית  -כ-30 מיליארד ש"ח, ערך התפוקה החקלאית דומה לשנת 2012 וזאת לאחר עלייה של 3.1% ב-2012 ושל 9.4% ב-2011.
• ערך התשומה החקלאית  -כ-20 מיליארד ש"ח, עלייה של 1.1% בהשוואה לשנת 2012 ולאחר עלייה של 11.6% ב-2012 ושל 18.9% ב-2011.
• עלייה של כ-17.1% בכמות הפירות, ללא פרי הדר וזאת בהמשך לגידול בכמות של 14.5% ב-2012 ושל 18.9% ב-2011.
• עלייה של כ-10.6% בכמות פרי הדר, וזאת בהמשך לגידול של 17.7% ב-2012 וירידה של  11% ב-2011.
• ערך היצוא החקלאי ב-2013 -5.4 מיליארד ש"ח, ירידה של 0.7% וזאת בהמשך לירידה של 3.6% ב-2012, ועלייה של 4.8% ב-2011.
• עלייה של 7.7% במחירי המים לחקלאות, בהמשך לעלייה של 9.7% ב-2012 ועלייה נוספת של 13.9% ב-2011 בנוסף חלה עלייה של 6.6% בכמויות המים לחקלאות בהמשך לעלייה של 3.7% ב-2012 וירידה של5.3% ב-2011.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}