כ"ז ניסן, תשע"ד
27 אפריל 2014
098/2014
כתב אייל כהנא, תחום עסקים - כלכלה
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

דצמבר 2013 - פברואר 2014 , נתוני מגמה בחישוב שנתי (לוחות א' ו- ב')
תעשייה, כרייה וחציבה
• עלייה של 13.5% בייצור התעשייתי
• עלייה של 3.6% בייצור התעשייתי ללא ענפי הטכנולוגיה העילית וללא כרייה וחציבה
• עלייה של 0.4% במספר משרות השכיר
• עלייה של 3.6% במספר שעות העבודה למעשה
• עלייה של 1.5% בפדיון ממכירות לשוק המקומי במחירים קבועים, עלייה של 13.8% בפדיון ממכירות ליצוא במחירים קבועים{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}