כ"ד סיון, תשע"ד
22 יוני 2014
160/2014
כתב אייל כהנא, תחום עסקים - כלכלה
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
פברואר-אפריל 2014 , נתוני מגמה בחישוב שנתי (לוחות א ו-ב)
תעשייה, כרייה וחציבה
• ירידה של 4.8% בייצור התעשייתי
• ירידה של 1.2% בייצור התעשייתי ללא ענפי הטכנולוגיה העילית וללא כרייה וחציבה
• ירידה של 1.6% במספר משרות השכיר
• ירידה של 3.2% במספר שעות העבודה למעשה
• ירידה של 2.6% בפדיון ממכירות לשוק המקומי במחירים קבועים, ירידה של 8.4% בפדיון ממכירות ליצוא במחירים קבועים


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}