כ"ז חשון, תשע"ה
20 נובמבר 2014
317/2014
כתב אייל כהנא, תחום עסקים - כלכלה
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

יולי-ספטמבר 2014 , נתוני מגמה בחישוב שנתי (לוחות א ו-ב)
תעשייה, כרייה וחציבה
• עלייה של 6.7% בייצור התעשייתי
• עלייה של 0.4% במספר משרות השכיר
• יציבות במספר שעות העבודה למעשה
• יציבות בפדיון ממכירות לשוק המקומי במחירים קבועים, עלייה של 7.3% בפדיון ממכירות ליצוא במחירים קבועים
תעשייה, ללא כרייה וחציבה וללא טכנולוגיה עילית
•    עלייה של 3.6% בייצור התעשייתי
ענפי הטכנולוגיה העילית
•    עלייה של 5.9%  בייצור התעשייתי{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}