כ"ז סיון, תשע"ד
25 יוני 2014
168/2014
כתבו מרק פלדמן (תחום סגן מנהל אגף בכיר מיקרו כלכלה), אילנה דרור (תחום אינדיקאטורים כלכליים מובילים)
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

• ברבעון הראשון של שנת 2014 עלה מספר המשרות הפנויות ל-62.7 אלף משרות בממוצע לחודש (לעומת 59.2 אלף משרות פנויות בממוצע לחודש ברבעון הרביעי של 2013). 
• היחס בין ההיצע לביקוש ירד ל-5.8 (לעומת 6.1 ברבעון הקודם). הכוונה ליחס בין המבקשים לעבוד לבין המשרות הפנויות.
• היחס בין ההיצע לביקוש בקרב משלחי יד ידועים ירד ל-3.8 (לעומת 4.0 ברבעון הקודם).
• היחס בין ההיצע לביקוש נמוך מ-1 (כלומר במשלחי יד אלה מספר המשרות הפנויות עולה על המבקשים לעבוד) נמצא בקרב מפתחי תכנה.
• היחס בין ההיצע לביקוש גבוה מ-7 (כלומר במשלחי יד אלה מספר המבקשים לעבוד היה גבוה פי 7 ממספר המשרות הפנויות) נמצא בקרב מנהלי מכירות ושיווק ובקרב מנהלים בתחום האספקה וההפצה ובתחומים דומים.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}