כ"ח אייר, תשע"ד
28 מאי 2014
138/2014
כתבה דינה כהן, תחום בינוי ורשויות מקומיות
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

הכמות המבוקשת של דירות חדשות בינואר-אפריל 2014
• ירידה של 12.5% בהשוואה לכמות שנרשמה בינואר-אפריל 2013. במרכיבי הכמות חלה:
• ירידה של כ-10.0% במספר הדירות החדשות שנמכרו
• ירידה של כ-15.7% במספר הדירות שלא למכירה

בסוף אפריל 2014
• כ-24,610 דירות חדשות נותרו למכירה, כ-8.6% יותר מאשר בסוף אפריל 2013.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}