י"ח תמוז, תשע"ד
16 יולי 2014
186/2014

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

      ברבעון הראשון של שנת 2014 (בחישוב שנתי)1:

  • עלייה של 1.8% בתמ"ג העסקי
  • עלייה של 13.4%  ביצוא סחורות ושירותים ללא יהלומים וללא חברות הזנק
  • עלייה של % 1.7 בהוצאה לצריכה ציבורית
  • יציבות בהוצאה לצריכה פרטית
  • ירידה של. 14.7% בהשקעות בנכסים קבועים

[1] שינויים בחישוב שנתי - ​   כאשר X היא סדרה רבעונית מנוכת עונתיות במחירי 2010 ו-t הוא הרבעון הנאמד.
החישוב נועד להציג את השינוי בין תקופות בקנה מידה אחיד, ברמה שנתית לצורך ביצוע השוואות.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}