ט"ו שבט, תשע"ד
16 ינואר 2014
012/2014
כתבה נעמי פריש צחמן, תחום חשבונות לאומיים
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
   ברבע השלישי של שנת 2013 (שינויים בחישוב שנתי[i]):

  • עלייה של 2.2% בתמ"ג העסקי
  • עלייה של 4.9% בהוצאה לצריכה פרטית.
  • עלייה של 19.0% בהשקעה בנכסים קבועים.
  • עלייה של 5% בהוצאה לצריכה ציבורית.
  • עלייה של 10.4% ביבוא סחורות ושירותים.
  • ירידה של 18.8% ביצוא סחורות ושירותים.

[i] שינויים בחישוב שנתי -  כאשר X היא סדרה רבעונית מנוכת עונתיות במחירי 2010 ו-t הוא הרבע הנאמד.

החישוב נועד להציג את השינוי בין תקופות בקנה מידה אחיד, ברמה שנתית לצורך ביצוע השוואות.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}