ב' כסלו, תשע"ה
24 נובמבר 2014
319/2014
כתבה בטי שמריהו, תחום מאזן תשלומים
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

ספטמבר 2014 - נתונים מנוכי עונתיות[1]

  • סך יצוא השירותים (ללא חברות הזנק), עלה ב-12.3% ביחס לחודש הקודם והסתכם ב-2.9 מיליארד דולר.
  • יצוא שירותים עסקיים, עלה ב-6.5% ביחס לחודש הקודם.
  • ההכנסות מתיירות עלו ב-36.8% ביחס לחודש הקודם.
  • יצוא שירותי תחבורה אחרים[2] עלה ב-19.6% ביחס לחודש הקודם.

    ברבע השלישי 2014 (יולי-ספטמבר) לעומת הרבע השני 2014 (מרס-יוני) סך ייצוא השירותים (ללא חברות הזנק) ירד ב-6.5%


 
[1] ראו הסברים על ניכוי עונתיות.
[2] שירותי תחבורה אחרים כוללים – הובלת מטעני יצוא, מטענים בין נמלים זרים, דמי חכירה ושירותי תחבורה נוספים, אך אינם כוללים הובלת נוסעים.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}