י' אדר א', תשע"ד
10 פברואר 2014
032/2014
כתב ארז טרבלסי, תחום תיירות
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
ינואר  2014:

 נתונים מקוריים: 
 • יציאות[1] ישראלים לחו"ל (לוח א') : בחודש ינואר השנה נרשמו 267 אלף יציאות (לוח 1), מתוכן 244 אלף יציאות היו דרך האוויר, 23 אלף יציאות היו דרך היבשה  ופחות מאלף יציאות היו בדרך הים (לוח א') .

   
 • יציאות ישראלים לפי גיל ומין (לוח 3) : אחוז יציאות הגברים בגילי העבודה 25 – 64 היה גבוה יחסית (63%) כנראה בגלל האחוז הגבוה של הגברים היוצאים בריבוי יציאות ( כ – 78% ) .

   
 • יוצאים[2] לחו"ל  : 240  אלף ישראלים יצאו לחו"ל בחודש ינואר השנה, 225 אלף מהיוצאים יצאו פעם אחת בלבד במהלך חודש ינואר, והשאר (15 אלף) יצאו לחו"ל בחודש זה פעמיים או יותר ( כ – 78% מהיוצאים פעמיים או יותר היו גברים ) .

  נובמבר 2013  - ינואר 2014

    נתונים מנוכי עונתיות: (לוח 1)
 • בשלושת החודשים נובמבר 2013 – ינואר 2014, נרשמה עלייה של 2%  בהשוואה לחודשים אוגוסט- אוקטובר 2013 .
 • בדרך האוויר נרשמה עלייה קלה בהשוואה לחודשים אוגוסט- אוקטובר 2013 . 

 

 [1] כולל יציאות של אזרחים ישראלים המתגוררים בחו"ל ומגיעים לביקורי מולדת (כ-4% מכלל היציאות).
[2] הנתונים בפסקה זו מתייחסים למספר האזרחים הישראלים שיצאו לחו"ל ולא למספר היציאות .{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}