ט' ניסן, תשע"ד
09 אפריל 2014
091/2014
כתב ארז טרבלסי, תחום תיירות
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
נתונים מקוריים: 

מרס  2014:
 • יציאות[1] ישראלים לחו"ל (לוח א') : בחודש מרס השנה נרשמו 309 אלף יציאות (לוח 1), מתוכן 285 אלף יציאות היו דרך האוויר, 23 אלף יציאות היו דרך היבשה  וכאלף יציאות היו בדרך הים (לוח א') .
 • יציאות ישראלים לפי גיל ומין (לוח 2) : אחוז יציאות הגברים בגילי העבודה 25 - 64 היה גבוה יחסית (63%) כנראה בגלל האחוז הגבוה של הגברים היוצאים בריבוי יציאות ( כ - 79% ) .
 • יוצאים[2] לחו"ל  : 275  אלף ישראלים יצאו לחו"ל בחודש מרס השנה, 256 אלף מהיוצאים יצאו פעם אחת בלבד במהלך חודש מרס, והשאר (19 אלף) יצאו לחו"ל בחודש זה פעמיים או יותר ( כ - 79% מהיוצאים פעמיים או יותר היו גברים ) .

   

    נתונים מנוכי עונתיות[3]: (לוח 1)

  ינואר  - מרס 2014:
 • בשלושת החודשים ינואר - מרס 2014 נרשמה עלייה של 7% ביציאות לחו"ל של ישראלים(421 אלף בממוצע לחודש) לעומת אותה תקופה אשתקד (393 אלף בממוצע לחודש).
 • בשלושת החודשים ינואר - מרס 2014, נרשמה עלייה של 6% במספר היציאות לחו"ל, בהשוואה לחודשים אוקטובר-דצמבר 2013 .
 • בדרך האוויר נרשמה עלייה של 3% ביציאות לחו"ל, בהשוואה לחודשים אוקטובר - דצמבר 2013 .

 

 


 [1] כולל יציאות של אזרחים ישראלים המתגוררים בחו"ל ומגיעים לביקורי מולדת (כ-4% מכלל היציאות).
[2] הנתונים בפסקה זו מתייחסים למספר האזרחים הישראלים שיצאו לחו"ל ולא למספר היציאות.
[3] נתונים מנוכי עונתיות מתקבלים לאחר ניכוי השפעת העונתיות והשפעת חגים וימי פעילות מהנתונים המקוריים. נתוני מגמה נאמדים   
לאחר הסרת ההשפעה של אי סדירות (רעשים) מהנתונים מנוכי העונתיות.
נתונים מנוכי עונתיות ומגמה עשויים להשתנות, מאחר שהם מחושבים מחדש עם קבלת נתון מקורי נוסף מדי חודש.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}