י"ח חשון, תשע"ה
11 נובמבר 2014
306/2014
כתב ארז טרבלסי, תחום תיירות
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
נתונים מקוריים (לוח א)

ינואר-אוקטובר 2014

 • בינואר - אוקטובר השנה נרשמו 4.6 מיליון יציאות[1] לחו"ל של ישראלים, עלייה של 9% לעומת אותה תקופה אשתקד.
 •  בדרך האוויר נרשמו 4.1 מיליון יציאות לחו"ל, עלייה של 10% לעומת אותה תקופה אשתקד.

  אוקטובר 2014
 • באוקטובר השנה נרשמו 522 אלף יציאות לחו"ל של ישראלים, מתוכן 461 אלף יציאות היו דרך האוויר, 49 אלף יציאות היו דרך היבשה והשאר (12 אלף יציאות) היו דרך הים.
 • בחודש אוקטובר השנה יצאו[2] לחו"ל 485 אלף ישראלים, 96% מתוכם יצאו פעם אחת בלבד .

   

  נתונים מנוכי עונתיות[3] (לוח 1)

  אוגוסט-אוקטובר 2014
 • על בסיס חודשים אלו נאמדה הרמה השנתית של יציאות לחו"ל של ישראלים ב-5.2 מיליון (433 אלף בממוצע לחודש), בהשוואה לאומדן של 5.1 מיליון על בסיס שלושת החודשים שלפניהם (426 אלף בממוצע לחודש).


 

 


[1] כולל יציאות של אזרחים ישראלים המתגוררים בחו"ל ומגיעים לביקורי מולדת (כ-4% מכלל היציאות).
[2] הנתונים בפסקה זו מתייחסים למספר האזרחים הישראלים שיצאו לחו"ל ולא למספר היציאות.     
[3] נתונים מנוכי עונתיות מתקבלים לאחר ניכוי השפעת העונתיות והשפעת חגים וימי פעילות מהנתונים המקוריים. נתוני מגמה נאמדים לאחר הסרת ההשפעה של אי-סדירות ("רעשים") מהנתונים מנוכי העונתיות.
נתונים מנוכי עונתיות ומגמה עשויים להשתנות, מאחר שהם מחושבים מחדש עם קבלת נתון מקורי נוסף מדי חודש.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}