ט"ו אב, תשע"ד
11 אוגוסט 2014
207/2014
כתב ארז טרבלסי, תחום תיירות
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
נתונים מקוריים (לוח א)

יולי 2014

 • מבצע "צוק איתן" שחל בחודש יולי השנה, השפיע כנראה על נתוני היציאות לחו"ל. במחצית הראשונה של השנה נרשמה עלייה של 12% לעומת אותה תקופה אשתקד, ואילו בחודש יולי השנה נרשמה עלייה של 2% בלבד לעומת חודש יולי בשנה שעברה. 
 • ביולי השנה נרשמו 644 אלף יציאות לחו"ל של ישראלים, מתוכן 596 אלף יציאות היו דרך האוויר, 37 אלף יציאות היו דרך היבשה והשאר (כ-11 אלף יציאות) היו דרך הים.
 • בחודש יולי השנה יצאו לחו"ל כ-601 אלף ישראלים, 96% מתוכם יצאו פעם אחת בלבד.

  ינואר-יולי 2014 (נתונים מקוריים)
 • בינואר-יולי השנה נרשמו 2.8 מיליון יציאות[1]  לחו"ל של ישראלים, עלייה של 10% לעומת אותה תקופה אשתקד.
 •  בדרך האוויר נרשמו 2.6 מיליון יציאות לחו"ל, עלייה של 12% לעומת אותה תקופה אשתקד.

   

  נתונים מנוכי עונתיות[2] (לוח 1)

  מאי-יולי 2014
 • על בסיס חודשים אלו נאמדה הרמה השנתית של יציאות לחו"ל של ישראלים ב-5.1 מיליון (426 אלף בממוצע לחודש), בהשוואה לאומדן של 5.3 מיליון על בסיס שלושת החודשים שלפניהם (441 אלף בממוצע לחודש).

 

 

 

[1] כולל יציאות של אזרחים ישראלים המתגוררים בחו"ל ומגיעים לביקורי מולדת (כ-4% מכלל היציאות).
[2] נתונים מנוכי עונתיות מתקבלים לאחר ניכוי השפעת העונתיות והשפעת חגים וימי פעילות מהנתונים המקוריים. נתוני מגמה נאמדים לאחר הסרת ההשפעה של אי-סדירות ("רעשים") מהנתונים מנוכי העונתיות.
נתונים מנוכי עונתיות ומגמה עשויים להשתנות, מאחר שהם מחושבים מחדש עם קבלת נתון מקורי נוסף מדי חודש.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}