י"א סיון, תשע"ד
09 יוני 2014
148/2014
כתב ארז טרבלסי, תחום תיירות
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
נתונים מקוריים (לוח א)

ינואר-מאי 2014

 • בחודשים ינואר-מאי נרשמו 1.7 מיליון יציאות[1] לחו"ל של ישראלים, עלייה של 12.5% לעומת אותה תקופה אשתקד (1.5 מיליון), מתוכן 1.5 מיליון יציאות היו דרך האוויר (עלייה של 14%), 148 אלף יציאות היו דרך היבשה (בדומה לשנה שעברה) והשאר 14 אלף יציאות היו דרך הים.

   

  מאי 2014
 • במאי השנה נרשמו 389 אלף יציאות לחו"ל של ישראלים, מתוכן 363 אלף יציאות היו דרך האוויר, 20 אלף יציאות היו דרך היבשה והשאר (כ-6 אלף יציאות) היו דרך הים.

   

  נתונים מנוכי עונתיות[2] (לוח 1)

  מרס – מאי 2014:
 • על בסיס חודשים אלו נאמדה הרמה השנתית של יציאות לחו"ל של ישראלים ב-5.3 מיליון (446 אלף בממוצע לחודש), בהשוואה לאומדן של 5 מיליון על בסיס שלושת החודשים שלפניהם (418 אלף בממוצע לחודש) – עלייה של 7%.

 

 

 

[1] כולל יציאות של אזרחים ישראלים המתגוררים בחו"ל ומגיעים לביקורי מולדת (כ-4% מכלל היציאות).
[2] נתונים מנוכי עונתיות מתקבלים לאחר ניכוי השפעת העונתיות והשפעת חגים וימי פעילות מהנתונים המקוריים. נתוני מגמה נאמדים לאחר הסרת ההשפעה של אי-סדירות ("רעשים") מהנתונים מנוכי העונתיות.
נתונים מנוכי עונתיות ומגמה עשויים להשתנות, מאחר שהם מחושבים מחדש עם קבלת נתון מקורי נוסף מדי חודש.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}