י"א תמוז, תשע"ד
09 יולי 2014
179/2014
כתב ארז טרבלסי, תחום תיירות
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
נתונים מקוריים (לוח א)

ינואר-יוני 2014 (נתונים מקוריים)

 • במחצית הראשונה של השנה נרשמו כ-2.2 מיליון יציאות[1] לחו"ל של ישראלים, עלייה של 12% לעומת אותה תקופה אשתקד, מתוכן 2 מיליון יציאות היו דרך האוויר (עלייה של 15%), 173 אלף יציאות היו דרך היבשה (ירידה של 6%) והשאר 23 אלף יציאות היו דרך הים.

   

  יוני 2014
 • ביוני השנה נרשמו 496 אלף יציאות לחו"ל של ישראלים, מתוכן 460 אלף יציאות היו דרך האוויר, 26 אלף יציאות היו דרך היבשה והשאר (כ-10 אלף יציאות) היו דרך הים.

   

  נתונים מנוכי עונתיות[2] (לוח 1)

  אפריל-יוני 2014
 • על בסיס חודשים אלו נאמדה הרמה השנתית של יציאות לחו"ל של ישראלים ב-5.4 מיליון (450 אלף בממוצע לחודש), בהשוואה לאומדן של 5.1 מיליון על בסיס שלושת החודשים שלפניהם (429 אלף בממוצע לחודש). 

 [1] כולל יציאות של אזרחים ישראלים המתגוררים בחו"ל ומגיעים לביקורי מולדת (כ-4% מכלל היציאות).
[2] נתונים מנוכי עונתיות מתקבלים לאחר ניכוי השפעת העונתיות והשפעת חגים וימי פעילות מהנתונים המקוריים. נתוני מגמה נאמדים לאחר הסרת ההשפעה של אי-סדירות ("רעשים") מהנתונים מנוכי העונתיות.
נתונים מנוכי עונתיות ומגמה עשויים להשתנות, מאחר שהם מחושבים מחדש עם קבלת נתון מקורי נוסף מדי חודש.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}