י"ז כסלו, תשע"ה
09 דצמבר 2014
332/2014
כתב ארז טרבלסי, תחום תיירות
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
נתונים מקוריים (לוח א)

ינואר-נובמבר 2014
 • בינואר-נובמבר השנה נרשמה עלייה של 8% ביציאות לחו"ל של ישראלים לעומת אותה תקופה אשתקד, (4.8 מיליון יציאות  לחו"ל של ישראלים).
 • בדרך האוויר נרשמה עלייה של 10% לעומת אותה תקופה אשתקד ( 4.4 מיליון יציאות[1] לחו"ל).

  נובמבר 2014
 • בנובמבר השנה נרשמו 289 אלף יציאות לחו"ל של ישראלים, מתוכן 273 אלף יציאות היו דרך האוויר, 15 אלף יציאות היו דרך היבשה וכאלף יציאות היו דרך הים.
 • בחודש נובמבר השנה יצאו[2]  לחו"ל 258 אלף ישראלים, 93% מהם יצאו פעם אחת בלבד.


  נתונים מנוכי עונתיות[3] (לוח 1)

  ספטמבר-נובמבר 2014
 • על בסיס חודשים אלו נאמדה הרמה השנתית של יציאות לחו"ל של ישראלים ב-5.2 מיליון, בהשוואה לאומדן של 5.1 מיליון על בסיס שלושת החודשים שלפניהם.

  נתוני מגמה
 • לפי נתוני המגמה בחודשים אלו נרשמה עלייה של 3.2% בחישוב שנתי לעומת עלייה של 4.1% בחישוב שנתי לפי שלושת החודשים שלפניהם.


 

 

 
[1] כולל יציאות של אזרחים ישראלים המתגוררים בחו"ל ומגיעים לביקורי מולדת (כ-4% מכלל היציאות).
[2] הנתונים בפסקה זו מתייחסים למספר האזרחים הישראלים שיצאו לחו"ל ולא למספר היציאות.           
[3] נתונים מנוכי עונתיות מתקבלים לאחר ניכוי השפעת העונתיות והשפעת חגים וימי פעילות מהנתונים המקוריים. נתוני מגמה נאמדים לאחר הסרת ההשפעה של אי-סדירות ("רעשים") מהנתונים מנוכי העונתיות.
נתונים מנוכי עונתיות ומגמה עשויים להשתנות, מאחר שהם מחושבים מחדש עם קבלת נתון מקורי נוסף מדי חודש.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}